Компютърни обучения

Текстообработка -пълен пакет 100 учебни часа. Microsoft WORD.При завършване на обучението се получава Удостоверение.

 
Текстообработка - 300 учебни часа WORD, MS EXCEL, INTERNEТ  . При завършване на обучението се получава Сертификат за професионална квалификация.
Получените сертификати важат на територията на страните от Европейският съюз.

Текстообработка - 100 учебни часа MS EXCEL. При завършване на обучението се получава Удостоверение. 

 

Езикови обучения

Английски език ниво А1 - 100 учебни часа

Английски език ниво А1 -100 учебни часа.
В ниво А1 трябва да разбирате и използвате обикновени изрази и прости изречения, насочени към задоволяване на конкретни потребности. Да можете да се представите и да представите другите както и да задавате въпроси на събеседника си отнасящи се до него – напр: къде живее, кого познава, какво притежава – и също така да отговаря на подобни въпроси.Да можете да водите обикновен разговор, ако партньорите говорят бавно и ясно и проявяват готовност да помогнат при затруднения.
Групите за обучение са съботно-неделни и седмични ( понеделник – сряда – петък).

Английски език ниво В1 - 100 учебни часа

Английски език ниво В1 - 100 учебни часа.
В ниво В1 трябва да можете да разбирате основната мисъл, когато се говори на книжовен език и става дума за познато съдържание (напр. работа, училище, свободното време и.др.). Да можете да се справяте в ситуации по време на пътувания из страните на немскоезичната общност. Да можете да се изразявате смислено по познати теми и лични интереси, да говорите за събран опит и събития, да изразявате мнения, да описвате очаквания и цели, както и да се аргументирате накратко и да обяснявате

Английски език - ниво А1-В2 - 300 учебни часа

Английски език ниво А1-В2 
ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

КАКТО В АНГЛИЙСКИЯ ТАКА И В НЕМСКИЯ ЕЗИК НИВАТА ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИКА ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА СА:

ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА: А1 И А2

САМОСТОЯТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА: В1 И В2

В НИВО А1 ТРЯБВА ДА РАЗБИРАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ОБИКНОВЕНИ ИЗРАЗИ И ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ. ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВИТЕ И ДА ПРЕДСТАВИТЕ ДРУГИТЕ КАКТО И ДА ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ НА СЪБЕСЕДНИКА СИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НЕГО – НАПР: КЪДЕ ЖИВЕЕ, КОГО ПОЗНАВА, КАКВО ПРИТЕЖАВА – И СЪЩО ТАКА ДА ОТГОВАРЯ НА ПОДОБНИ ВЪПРОСИ.ДА МОЖЕТЕ ДА ВОДИТЕ ОБИКНОВЕН РАЗГОВОР, АКО ПАРТНЬОРИТЕ ГОВОРЯТ БАВНО И ЯСНО И ПРОЯВЯВАТ ГОТОВНОСТ ДА ПОМОГНАТ ПРИ ЗАТРУДНЕНИЯ.

В НИВО А2 ТРЯБВА ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗБИРАТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ И ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ИЗРАЗИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ (НАПР. ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЕБЕ СИ И СЕМЕЙСТВОТО, ПАЗАРУВАНЕ, РАБОТА, МЕСТОЖИВЕЕНЕ ). ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ В ОБИКНОВЕНИ, РУТИННИ СИТУАЦИИ И ДА ОБМЕНЯТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОЗНАТИ И ОБИЧАЙНИ НЕЩА. ДА МОЖЕТЕ ДА ОПИШЕТЕ С ПРОСТИ ЕЗИКОВИ СРЕДСТВА СОБСТВЕН ПРОИЗХОД И ОБРАЗОВАНИЕ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И НЕЩАТА ВЪВ ВРЪЗКАТА С НЕПОСРЕДСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ.
В НИВО В1 ТРЯБВА ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗБИРАТЕ ОСНОВНАТА МИСЪЛ, КОГАТО СЕ ГОВОРИ НА КНИЖОВЕН ЕЗИК И СТАВА ДУМА ЗА ПОЗНАТО СЪДЪРЖАНИЕ (НАПР. РАБОТА, УЧИЛИЩЕ, СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И.ДР.). ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ СПРАВЯТЕ В СИТУАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНИЯ ИЗ СТРАНИТЕ. ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВАТЕ СМИСЛЕНО ПО ПОЗНАТИ ТЕМИ И ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ, ДА ГОВОРИТЕ ЗА СЪБРАН ОПИТ И СЪБИТИЯ, ДА ИЗРАЗЯВАТЕ МНЕНИЯ, ДА ОПИСВАТЕ ОЧАКВАНИЯ И ЦЕЛИ, КАКТО И ДА СЕ АРГУМЕНТИРАТЕ НАКРАТКО И ДА ОБЯСНЯВАТЕ.

В НИВО В2 ТРЯБВА ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗБИРАТЕ ОСНОВНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЛОЖНИ ТЕКСТОВЕ ПО КОНКРЕТНИ И АБСТРАКТНИ ТЕМИ, А СЪЩО И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕКСТОВЕ ОТ СВОЯТА ОБЛАСТ. ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗГОВАРЯТЕ СПОНТАННО И ГЛАДКО С ГЕРМАНЦИ, КАКТО И ДА СЕ ИЗКАЗВАТЕ ЯСНО И ДЕТАЙЛНО ПО ШИРОК КРЪГ ОТ ТЕМИ. ДА МОЖЕТЕ ДА ОБЯСНИТЕ СТАНОВИЩЕТО СИ ПО НЯКОЙ АКТУАЛЕН ВЪПРОС И ДА ПРЕДСТАВИТЕ ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАЗЛИЧНИ ОПЦИИ.

Обучения за "Брокер на недвижими имоти"

Курс за Брокер недвижими имоти – 50 учебни часа.

Пълен курс за придобиване на квалификация 

Двудневни семинар-обучения за Брокер недвижими имоти.

Двудневен курс